Utveckling och framtagning av prototyper och lågvolymserier

Behöver du hjälp med prototypframtagning eller har du en god idé och behöver hjälp med produktutveckling? Almotec har kompetensen och hjälper gärna till med:

  • Produktutveckling
  • Konstruktion
  • Projektledning
  • Prototyptillverkning
  • Specialtillverkning
  • Produktion

Projektledning och produktutveckling

På Almotec har vi insikt om att vi inte kan vara bäst på allt.
Men med lång erfarenhet av projektledning inom produktutveckling har vi skaffat oss kontakter runt om i världen som var och en är experter på just sitt område. Med tillgång till detta nätverk har Almotec en stor kapacitet och kunskap.

Vi hänger med

Det händer mycket inom teknikvärlden och vi ser alltid till att hålla oss uppdaterade för att kunna erbjuda de bästa teknikerna inom prototyp- och lågvolymtillverkning, oavsett om det rör sig om 3D-printade, frästa, gjutna eller formsprutade detaljer.

Med en god dialog och gott samarbete ser vi tillsammans till att ni får era detaljer med rätt teknik och bästa materialval för ändamålet.

Design & konstruktion

Vi är specialister på design och konstruktion. Vi erbjuder dig vår expertis för att hjälpa dig att planera och tillverka din produkt. Från inledande konstruktion till produktion guidar vi dig för att få fram en lyckad produkt.

Konsultering

Vi vägleder och guidar våra kunder till rätt teknik och rätt materialval. Vare sig det gäller prototyper eller produktionsdetaljer.

Produktion

Produktion av låg volym eller serietillverkning? Från ritning, 3D-cad, prototypframtagning till en färdig produkt ser vi till kundens behov och ger er den bästa lösningen vare sig det gäller enstyckstillverkning eller stora produktionsserier.