Plast

Plast

Med Additiv tillverkning som SLA, SLS, FDM och Poly-jet finns ett stort val av olika plastmaterial när det gäller prototypframtagning.

I hypen kring 3D-printing glömmer vi lätt bort att CNC-fräsning är ett hållbart alternativ för prototyper och lågvolymserier. Materialvalen är bredare och med tillverkning både i Europa och Asien är det oftast ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, inte minst när det gäller stora detaljer.

Vakuumgjutning är en bra metod när du vill ta fram en mindre serie med artiklar på korta tider.
Gjutningen sker i vakuum med 2-K polyuretanplast. Med denna process kan man efterlikna slutprodukten i materialkvalité, yta och färg. Detta är kostnadseffektivt i serier mellan 5-100 st.

Formsprutning är den vanligaste processen för att tillverka plastdetaljer. Processen är formbunden och ett verktyg krävs innan produktionen kan starta.
Almotec har erfarenhet och kunnande inom detta område. Vi kan hjälpa till med konstruktion och design, DFM eller fullständiga moldflowanalyser.

Metall

Metallkomponenter kan tas fram med olika metoder och i olika kvalitéer.

För många av de komponenter som vi ser kommer produktionsmetoden vara gjutning, pressning eller maskinbearbetning. Prototypframtagning genom samma metoder har stora fördelar.

Additiv tillverkning av metallkomponenter vinner mark. Fördelarna är detaljer som är utformade och designade efter AM-processen, komplicerade detaljer kan produceras utan merkostnad.

Prototyper och  metalldetaljer i små volymer tillverkas i allmänhet med hjälp av CNC-bearbetning. Den höga noggrannhet och de ytbehandlingar som är tillgängliga gör detta till en attraktiv process.
Almotec har med sitt nätverk en stor kapacitet för att CNC-bearbeta fram detaljer.

Genom våra leverantörer kan vi erbjuda prototyper och produktionsdetaljer med olika tekniker som sandgjutning, lost vax-casting, pressgjutning, laserskärning och bockning.

Transparenta

I många applikationer finns det artiklar som ska vara transparenta. Vanligast använder man glas eller plast. Med plast finns det större möjlighet att designa transparenta geometrier.

Almotec kan ta fram transparenta detaljer genom CNC-bearbetning, vakuumgjutning, laserskärning och friformning. De optiska kraven väljer metod tillsammans med tidsfaktor och antal.

När det gäller lågvolymtillverkning blir det bäst resultat att fräsa och polera akryl eller polycarbonat. CNC-bearbetning skapar bättre ytfinish än friformning som ofta behöver lackeras för att åstadkomma släta ytor.

Varför behöver vi släta ytor för optik? Det främsta skälet är att en ojämn ytfinhet sprider ljuset. Om en yta är avsedd att reflektera eller bryta ljuset är spridning för det mesta inte önskad. Spridningen kontrolleras genom att begränsa ytgrovheten.

Flexibla

Termoplastiska elastomerer eller som de också kallas mjuka termoplaster är flexibla material. Precis som för gummi mäter man deras hårdhet i Shore A eller Shore D för att karaktärisera dem. Den avgörande skillnaden mot traditionella gummimaterial är att det inte förekommer eller har en ytterst obetydlig förnätning mellan molekylkedjorna.

3D-printing erbjuder en mängd olika kvalitéer på flexibla material. Det gör att du snabbt kan få fram en detalj i önskad hårdhet. Men det är svårt att påverka ytfinheten på 3D-printade mjuka detaljer.

Ett alternativ som Almotec erbjuder är vakkuumgjutning i flexibla material (2K-PUR). Här finns möjlighet att välja mellan olika hårdheter från 20 till 90 Shore A. Det går också bra att färga in materialet samt att få olika ytkvalitéer.

Oavsett antal och teknik finns vi här för dig. Vi hittar lösningar och har stor erfarenhet av att ta fram produkter i mjuka material.