3D-printing och additiv tillverkning

Du har säkert hört talas om begrepp som MJM, FDM, SLA, SLS, PJP, CJP eller MJP. De är alla namn på olika printmetoder och det finns fler och det kommer ständigt nya.

3D-printing eller additiv tillverkning som det också kallas, är en teknik med många styrkor då den tillåter stor variation och komplexitet utan merkostnad. Genom additiv tillverkning, eller 3D-printing, kan man producera former och funktioner som inte går att producera med traditionell teknik.

Fördelar med 3D-printing/additiv tillverkning:

  • Lättare produkter
  • Unika designlösningar utan ökad kostnad
  • Behovsanpassad produktion

De olika printmetoderna har olika egenskaper och det finns dessutom en mängd material att välja bland.

Är det svårt att veta vilken metod och vilket material som passar bäst för ändamålet?
Almotec har lång erfarenhet av 3D-printing och vi håller oss hela tiden uppdaterade om nya metoder och material.

Prata med oss vad som passar ert projekt bäst. 

Vanliga benämningar på additiv tillverkning är 3D-printing, additive manufacturing, rapid prototyping, free form fabrication eller layer manufacturing.

3D-printing ger dig stor designfrihet och låser dig inte till gamla produktionsmetoder.

3D-printing passar även bra som produktionsmetod för små- och medelstora serier.

Du vet väl att även tyger till kläder och skor går att 3D-printa.

En kunnig resurs för effektiv produktutveckling

Det är inte alltid lätt att veta vilken metod som passar bäst. I ett projekt finns det oftast många komponenter som dessutom ska ha olika egenskaper. På Almotec har vi tillgång till de flesta tekniker. Vi har dessutom kunskap om projektledning och framtagning av prototyper.

Behöver ni en kunnig resurs? Hör av dig till oss.