Prototypverktyg och formsprutning

Ibland kräver produktutvecklingen att komponenter testas i rätt material.

Almotec tar fram provverktyg snabbt för att kunna formspruta detaljer i rätt material. Insatser tillverkas traditionellt sett med CNC-styrda maskiner i stål eller aluminium, men med ett modernt moderformskoncept kan vi kapa ledtiderna med flera veckor och garantera en produktion på 50 000 detaljer i våra provverktyg.

Vi tillverkar verktyg och formsprutar detaljer på 2-3 veckor. Från order och godkänt underlag.

Verktyg och formsprutade detaljer på 2-3 veckor.
Nyfiken? Hör av dig till oss.

Prototypverktyg kan användas för upp till 50.000 formsprutade detaljer.

Formsprutade detaljer går att få i en mängd material så som PP, ABS, POM, PA, PBT, PE, PS och PC 

Prototypverktyg är mycket bra  till förserier eller kortare produktionsserier.

Prototypverktyg för test och lågvolymserier

När tester och utvärderingar av en ny produkt behöver göras i rätt material är formsprutning i prototypverktyg en snabb och framförallt kostnadseffektiv metod.

Verktygen kan också användas som förserie eller kortare produktionsserier med upp 50.000 detaljer, allt beroende på materialet.